Ing. Tibor Popovec – TIPO, Sovietskych hrdinov 229/20    089 01   Svidník

 

C E N N Í K

 

 

·        hranoly, fošne do 6m dĺžky                          ................     180.-

 

·        hranoly, fošne nad 6m dĺžky, laty                ................     190.-

 

·        hranoly, fošne, dosky (vzduchosuché)         ................     195.-

 

·        rezivo omietané rovnakých rozmerov (dosky) ...........     180.-

 

·        rezivo omietané rôznych rozmerov (dosky)   .............     160.-

 

·        rezivo neomietané (dosky)                              .............       55.-

 

·        orezky (balík)                                                     .............       20.-

 

·        morenie Bochemitom (kúpeľ)                         .............       25.-

 

 

 

·        Porez ihličnatej guľatiny jednoduchý             .............       30.-

·        Porez ihličnatej guľatiny dvojitý                     .............       35.-     

·        Porez listnatej guľatiny                                   ..............       40.- 

 

 

  

Ceny sú uvedené v € za mernú jednotku (plm, prm), bez DPH.

 

 

Vo Svidníku, 1.2.2011